česky   english

O nás

Hlavním úkolem cévní ambulance a sonografie je diagnostika cévních onemocnění a návrh dalšího vyšetřovacího a léčebného postupu.

Žilní problematiku reprezentuje zejména hluboká žilní trombóza a její komplikace – plicní embolizace a chronická žilní nedostatečnost.

Onemocnění periferních tepen představuje rozsáhlou problematiku, zřetelně však převažují onemocnění v důsledku aterosklerózy.

Při stanovení diagnózy jsou využívány ověřené postupy - od zátěžového testu a jednoduchého dopplerovského vyšetření přes moderní zobrazovací metody jako je duplexní/triplexní sonografie.

Ambulance je vedena lékařem se třemi atestacemi a s licencí k provozu cévní ambulance.
 
 
WebZdarma.cz